Buczały

Buczały (ukr. Бучали) – wieś na Ukrainie położona w obwodzie lwowskim, w rejonie gródeckim. Zamieszkana przez ok. 1345 osób running water pouch.

Wieś została założona w 1604.

W 1772, w wyniku I rozbioru Polski, znalazła się pod władzą Austrii.

Od 1772 do 1918 wieś wchodziła w skład autonomicznego Królestwa Galicji i Lodomerii.

W latach 1917-1919 znalazła się na terenie podległym Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej.

W latach 1918-1945 miejscowość administracyjnie należała do powiatu rudeckiego w województwie lwowskim, od 1934 w gminie Komarno.

We wrześniu 1939 do Buczał wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. Cały ten obszar został włączony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Od wybuchu wojny III Rzesza-ZSRR (lipiec 1941) wieś została zajęta przez wojska niemieckie po czym przyłączona do Generalnego Gubernatorstwa.

W 1944 do Buczał ponownie wkroczyły oddziały Armii Czerwonej. W 1945 we wsi rozpoczęto masowe wysiedlenia Polaków.

Od 1991 Buczały znajdują się na terenie Ukrainy.

W miejscowości urodził się Mieczysław Pater (1927–2017), polski historyk sports water bottles, profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.